Outsourcing

Posiadamy wsparcie unikalnej ogólnopolskiej sieci techników, inżynierów i rzeczoznawców majątkowych działających w oparciu o wystandaryzowane procesy i platformę informatyczną każdorazowo dostosowywaną do specyfiki klienta i uzgadnianą z ubezpieczycielem – 24 h Call Center, ponad 400 mobilnych rzeczoznawców, natychmiastowy proces dokumentowania szkody i przesłania jej do zakładu ubezpieczeń. Możliwość wykorzystania sieci do czynności wycen majątkowych i inwentaryzacji środków trwałych.

Wsparcie prawne w czynnościach ubezpieczeniowych takich jak: prowadzenie postępowań odwoławczych, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, dochodzenia regresów u ubezpieczycieli.

Potrafimy ocenić poziom zabezpieczenia technicznego Klienta i jego adekwatność do posiadanego lub oczekiwanego programu ubezpieczeniowego oraz akceptowanego poziomu ryzyka. Jest to możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu z branży zabezpieczenia technicznego.

Dodatkowe korzyści dla Klientów posiadających flotę pojazdów

  • Doświadczenie w budowaniu sieci naprawczej pojazdów oraz przygotowywaniu procedur związanych z likwidacją szkód częściowych i całkowitych , zagospodarowywaniu wraków pojazdów, wynajmie pojazdów zastępczych, organizowaniu specjalistycznych usług assistance np. dla ciągników siodłowych.

  • Występowanie w imieniu klienta o finansowanie przez zakłady ubezpieczeń projektów prewencyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa pracowników i floty.

  • Pomoc w przygotowywaniu procedur motywacyjnych i dyscyplinujących dla pracowników Klienta mających na celu zmniejszenie ilości szkód.

  • Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w zakresie systemów telemetrycznych i lokalizacyjnych w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji floty ( w szczególności ubezpieczeń) , zmniejszenia szkodowości i poprawy bezpieczeństwa.

Centrum obsługi klienta

Wypełnij formularz

Lub zadzwoń:

(22) 290 62 06

x
KONTAKT

Centrum obsługi klienta

Telefon: (22) 290 62 06
Zamów kontakt z konsultantem: