Kontakt
Centrum obsługi klienta
tel. (22) 290 62 06
mlasota@i-directbrokers.pl
i-Direct BROKERS sp. z o.o. Ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa

KRS: 0000163384
NIP: 5210534650
REGON: 010366549
Kapitał zakładowy: 50000 zł

Kontakt:

Małgorzata Lasota
kom.: 660 66 99 44 mlasota@i-directbrokers.pl
Piotr Zalega
kom.: 660 66 22 11 pzalega@i-directbrokers.pl
Katarzyna Bielik
kom.: 502 436 674 kbielik@i-directbrokers.pl
Wojciech Rabiej
kom.: 502 437 186 wrabiej@i-directbrokers.pl
i-Direct Warszawa
Ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa


Kontakt:

Małgorzata Lasota
kom.: 660 66 99 44 mlasota@i-directbrokers.pl
Piotr Zalega
kom.: 660 66 22 11 pzalega@i-directbrokers.pl
Katarzyna Bielik
kom.: 502 436 674 kbielik@i-directbrokers.pl
Wojciech Rabiej
kom.: 502 437 186 wrabiej@i-directbrokerspl